ΕΤΑΑ ( τομέας ΤΣΑΥ)


Εισφορές ΤΣΑΥ κατά τη διάρκεια τοκετού

Εκτύπωση PDF

Σύμφωνα με το άρθρο 141 (παρ.2) του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-08) οι εισφορές του Κλ.Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι ασφαλισμένες στο Ταμείο μας μειώνονται κατά 50% κατά το 12μηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού.

Περισσότερα...

Εισφορές 2008

Για να δείτε τις εισφορές στο ΤΣΑΥ για το 2008 πατήστε εδώ

Ασφάλιση

Εκτύπωση PDF

Με την απόφαση 601/2008 το ΔΣ του ΤΣΑΥ οι υγειονομικοί θα μπορούν πλέον να ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) για μια διετία χωρίς να είναι απαραίτητο να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ), εφ' όσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

  1. να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  2. να μην έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Περισσότερα...

Πληροφορίες για τον ΤΣΑΥ

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ