Παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών β΄εξάμηνου του έτους 2016 έως και τις 30-6-2017

Εκτύπωση PDF

Το ΔΣ του ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 30-3-2017 αποφάσισε την παράταση πληρωμής τωνασφαλιστικών εισφορών β΄εξάμηνου του έτους 2016 έως και τις 30-6-2017, για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.