Προκύρηξη Εκλογών

Εκτύπωση PDF

Αγαπητέ Συνάδελφε.

  1. ) Σας πληροφορούμε πως ,ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΟΟ και σύμφωνα με το Ν.1026/80 ,το Δ.Σ του Συλλόγου με την απόφαση της 17/02/2017 προκήρυξε εκλογές για ανάδειξη μελών :

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( εκλέγονται 7 Μέλη )

-ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( εκλέγονται 3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά Μέλη )

-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ο. ( εκλέγονται 2 εκπρόσωποι )

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (6 Τακτικά και 6 Αναπληρωματικά Μέλη ).

2-) Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Οργάνων του Συλλόγου μας

 ,θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου 25ης Μαρτίου 12 στον3ο όροφο στις 19 Μαρτίου 2017

ημέρα Κυριακή και από ώρα 09:00 το πρωϊ έως19:00 το απόγευμα.

3-) Οι Συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για κάποιο από τα παραπάνω όργανα του Συλλόγου μας, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή

και έως τις 13:00μμ.

4-) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά :

α) Από βεβαίωση εγγραφής

β) από υπεύθυνη δήλωση που θα σας παρέχουμε, συμπληρωμένη ,

γ)και θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς τον Σύλλογο.

5-) Όσοι υποψήφιοι συγκροτούν ενιαίο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να καταθέσουν κοινή δήλωση με την οποία να δηλώνεται η συγκρότηση του .

6-) Η εκλογή όλων των Μελών γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής .

7-) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει και έχουν

κάνει ρύθμιση οφειλών. Απαραίτητο είναι να έχουν καταθέσει

συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση.

-Η υπεύθυνη δήλωση που σας έχει αποσταλεί θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στον Σύλλογο

από όλα τα μέλη μέχρι τις 19/03/2017.

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους να προσέλθουν την ανωτέρω ημερομηνία

για να εκλέξουν τα νέα Όργανα του Συλλόγου μας υπενθυμίζοντας πως σύμφωνα

με τη σχετική νομοθεσία η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι υποχρεωτική.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ