παράταση της προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017- ΕΦΚΑ

Εκτύπωση PDF

 Παράταση της προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, (Ιατρών,Οδοντιάτρων, Αυτοαπασχολούμενων, Ελεύθερων Επαγγελματιών) , ως Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.