ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Εκτύπωση PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR), τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και παρέχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζεται στην αυτοματοποιημένη ή μη επεξεργασία δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται νε περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και ως επεξεργασία κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η μεταβολή, η χρήση, η διάδοση, η διαγραφή. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Περισσότερα...

Σεμινάριο Ενδοδοντολογίας

Εκτύπωση PDF

ΟΟδοντιατρικός Σύλλογος Πιερίας σε συνεργασία με την εταιρεία Denco Dental διοργανώνει ημερίδα με θέμα :

Η Ενδοδοντολογία στη Χρυσή Εποχή

"Protaper Gold"

( θεωρητική και πρακτική εφαρμογή)

 

το Σάββατο 31Μαρτίου  ώρα 10:00 πμ

στην Περιφερειακή Ενότητα Κατερίνης (πρώην Νομαρχία),

Για περισσότερες πληροφορίες......

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εκτύπωση PDF

Αγαπητέ συνάδελφε,   Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας,

 που θα γίνει στις      21/02/2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ.

στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (πρώην Νομαρχία)

28ης Οκτωβρίου 40 στον 4ο όροφο

 

 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 •  Διοικητικός Απολογισμός - Έγκριση
 • Οικονομικός απολογισμός έτους 2017-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής –Έγκριση.
 • Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2018
 •  Προτάσεις-Ανακοινώσεις
 • Ενημέρωση απο τον Πρόεδρο για επίκαιρα θέματα που αφορούν τον κλάδο.

 

 • Μετά το τέλος της Γ.Σ. θα
  • γίνει η κοπή της πίτας του Συλλόγου ,
  • θα δοθεί δεξίωση
  • θα γίνει απονομή τιμητικών διακρίσεων στους συνταξιούχους συναδέλφους του 2017.
  • θα κληρωθούν δώρα προσφορά Οδοντιατρικών Εταιρειών(στους τακτοποιημένους ταμειακά)

 

Προσοχή:

 • Η συμμετοχή στην Γεν. Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο 1026 είναι υποχρεωτική.

 • να συμπληρωθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση που σας αποστέλλουμε.
 • Ενημέρωση για την αστική ευθύνη και ανανέωση για την νέα χρονιά.

 

 

με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ           ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Νομική & Ασφαλιστική Κάλυψη του κλάδου

Εκτύπωση PDF

no indentΝομική & Ασφαλιστική Κάλυψη του κλάδου

Παρεχόμενες υπηρεσίες και οικονομική προσφορά για τον Ο.Σ. Πιερίας

ospierias1

ospierias2
ospierias3